top of page
Max Kaplan logo

10 מדדים שמגייסים משתמשים בהם כדי להעריך אתכם בראיונות עבודה

כל מגייס נדרש לקבל החלטה לאחר שהוא מראיין אתכם. בין אם המגייס הוא איש מקצוע ובין אם לא, כשאתם מתראיינים - אלו הם עשרת המדדים שמגייסים משתמשים בהם כדי להעריך אתכם.


זְרִימָה

עד כמה המועמד מצליח לשמור על הראיון זורם ולענות על שאלות מורכבות.


לְכִידוּת

עד כמה המועמד ברור ומחשבותיו מנוסחות. עד כמה התשובות שלו בנויות באופן הגיוני.


יכולת העברת מסרים וסיפורים

עד כמה יכול המועמד לבטא את סיפורו בצורה שלמה. עד כמה הוא יכול לבנות מענה שלם המבסס את המקצועיות שלו וכן לתמוך בה בדוגמה אישית.


רמת תשומת לב

יכולתו של המועמד להקשיב לנאמר בראיון, להסיק מסקנות ולהתאים את עצמו בהתאם.

לדוגמה, אם המגייס מדבר על נושא X, האם אתם יכולים לשים לב לכך ולהתאים את התשובה שלכם כך שתתאים לנושא X.


הבנת השאלות שנשאלו

באיזו מידה המועמד מסוגל לתרגם את השאלות שנשאלו לתשובות ברורות ורלוונטיות.

יכולת לשאול שאלות

יכולתו של המועמד לשאול שאלות אינטליגנטיות ורלוונטיות.

חשוב להבין שהראיון הוא תהליך הדדי – אתם בוחרים את המעסיק בדיוק כפי שהמעסיק בוחר אתכם.


תחושת אמינות

רלוונטי גם לקוהרנטיות... האם המועמד מעלה סימני שאלה לגבי מה שהוא אומר, או לגבי תגובתו הגופנית לשאלה.

שפת הגוף אחראית ל-55% מהתקשורת, גם בראיון דיגיטלי.


מידת המראה

באיזו מידה הופעתו של המועמד מתאימה למעמד הראיון. אם הראיון הוא וירטואלי אז גם הסביבה חשובה - האם הוא מדבר מהמכונית/בית הקפה/משרד שלו...


מיומנות בניהול משא ומתן וטיפול בהתנגדויות

באיזו מידה יכול המועמד לנהל משא ומתן לגבי שכר והטבות.

עד כמה אתם יכולים להתמודד עם התנגדויות של המעסיק הפוטנציאלי למה שאתם מציעים.


רמת ביטחון עצמי ואסרטיביות

באיזו מידה המועמד מפגין את איכותו האישית ועונה על שאלות בצורה החלטית ובטוחה.

המגייסים לא מחפשים אתכם כדי לרצות אותם או שתגידו "אמן" לכל מה שיוצא להם מהפה.

הם מחפשים תשובות תמציתיות, רלוונטיות וחכמות..
bottom of page